Disclaimer


Algemeen

“Webninjas” verleent u hierbij toegang tot chipsmaken.nlen publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door “Webninjas” en derden zijn aangeleverd. “Webninjas” behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op chipsmaken.nlis bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

De op https://chipsmaken.nlaangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van “Webninjas”. Aan de getoonde teksten, afbeeldingen en andere content kunnen geen rechten worden ontleend. “Webninjas” is niet aansprakelijk voor eventuele schade van welke vorm dan ook als gevolg van onjuiste informatie op https://chipsmaken.nl.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op https://chipsmaken.nl. “Webninjas” oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. “Webninjas” zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij “Webninjas” en haar licentiegevers en gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van “Webninjas”, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Gebruikte media van derde partijen.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van chipsmaken.nlop te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.